Firma Zulip s.r.o.

byla založena v roce 2006 jediným majitelem společnosti Petrem Zouharem a je umístěna v pronajatých prostorech 81. budovy v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Od prvopočátku se firma zaměřila na CNC obrábění a postupně rozšiřuje strojový park směrem k obrábění složitějších a přesnějších dílů.

Momentálně vlastní 8 CNC strojů , jeden klasický protahovací vertikální stroj a pilu na dělení materiálu. Stabilně udržujeme 3 – směnný provoz s 20ti zaměstnanci.

Firma je certifikovaná na ISO 9001 : 2008.

Projekty:

Název projektu: Výkovek příruby

Číslo projektu: CZ.01.01.01/02/22_003/0000225

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení výroby nové příruby, jejíž prototyp vznikl na základě vlastního vývoje. Pro výrobní procesy budou pořízeny technologie:

  • Modulární sada měřící sondy
  • CNC soustružnické centrum s rotačními nástroji
  • Robotická buňka


Název projektu: Rozvoj ZULIP s.r.o.

Číslo projektu: 2.2 RV03/4738 

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj a zvýšení úrovně technologie využívané ve firmě, rozšíření kapacit výroby, které již nyní nedostačují, a zefektivnění procesu výroby. Projekt bude primárně zaměřen na rozvoj hlavní činnosti firmy, kterou je obrábění s důrazem na zajištění vysoké kvality produkce vzhledem k využití vyráběných dílů v oblasti automotive. Díky projektu předpokládáme navýšení kapacit i počtu pracovních míst.
Tajmac MCFV 1210 FA 5-ti osa
SPS 2/25

eu_starsi_projekt


Název projektu: Vývojové centrum ZULIP

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008928

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nového vývojového centra pro obrábění kovů a s tím spjatých operací.
Tajmac MCFV 1210 FA 5-ti osa
Omílací stroj

V případě zájmu o využití pořízené výzkumně vývojové infrastruktury pro účely VaV kontaktujte jednatele společnosti Petra Zouhara (tel.: 604 200 467, e-mail: petr.zouhar@zulip.cz).


Název projektu: Rozvoj vývojového centra ZULIP

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015384

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj kapacit vývojového centra naší společnosti v oblasti obrábění a s ním spjatých operací, to vše s důrazem na automatizaci a robotizaci, racionalizaci výrobních procesů a rozšiřování zákaznického portfolia.
VMC 850 + APC
VIPER VT – 23
MCV 1210 FA

V případě zájmu o využití pořízené výzkumně vývojové infrastruktury pro účely VaV kontaktujte jednatele společnosti Petra Zouhara (tel.: 604 200 467, e-mail: petr.zouhar@zulip.cz).


Název projektu: ÚSPORY ENERGIE ZULIP

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023984

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby, které bude dosaženo výměnou stávajícího soustružnického stroje za nový modernější model revolverového soustruhu s regulací pohonů, který přinese významnou úsporu spotřebovávané energie a také snížení emisí CO2.
CNC SPS/25 C

mpo


Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY ZULIP

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013058

Projekt je spolufinancování Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.