Provádíme měření s datovým přenosem a ukládáním naměřených dat do PC:

 

 

Měřící přístroje pro zajištění kvality:

Digimar 817 CLM

Drsnoměr SJ 210

Mar Surf XR 1

Mitutoyo LH 600

ROMER Multi Gage

CNC 3D měřící stroj DEA

Pořízeno v rámci projektu „Vývojové centrum ZULIP“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008928, spolufinancovaného z EU