Firma Zulip s.r.o.

byla založena v roce 2006 jediným majitelem společnosti Petrem Zouharem a je umístěna v pronajatých prostorech 81. budovy v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Od prvopočátku se firma zaměřila na CNC obrábění a postupně rozšiřuje strojový park směrem k obrábění složitějších a přesnějších dílů.

Momentálně vlastní 8 CNC strojů , jeden klasický protahovací vertikální stroj a pilu na dělení materiálu. Stabilně udržujeme 3 – směnný provoz s 20ti zaměstnanci.

Firma je certifikovaná na ISO 9001 : 2008.

Projekty:

Název projektu: Vývojové centrum ZULIP

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008928

Program podpory: Potenciál, OP PIK

Cílem projektu je vybudování kapacit vlastního výzkumu a vývoje pro realizaci vývojových a inovačních aktivit, které mají přímou vazbu na tržní uplatnění v produkci naší společnosti. Společnost bude realizovat vývoj především v oblasti obrábění a příbuzných oborech. Abychom čelili zvyšující se konkurenci v našem oboru, je nutné kontinuálně vyvíjet nové progresivnější technologie, které budou naši konkurenceschopnost nejen udržovat, ale i posilovat.

Zulip, program EU

V rámci pořízení strojního a měřícího vybavení do projektu „Vývojové centrum ZULIP“ , nabízíme všem potenciálním zájemcům využití těchto zařízení k vlastním zkouškám. Zkoušky probíhají za standardních podmínek na základě poptávky a odsouhlasené objednávky s termínem a počtem požadovaných NH na daném zařízení. 


Název projektu: Rozvoj ZULIP s.r.o.

Číslo projektu: 2.2 RV03/4738 

Program podpory: Rozvoj, OPPI

Cílem projektu je rozvoj a zvýšení úrovně technologie využívané ve firmě, rozšíření kapacit výroby, které již nyní nedostačují a zefektivnění procesu výroby. Projekt bude primárně zaměřen na rozvoj hlavní činnosti firmy, kterou je obrábění s důrazem na zajištění vysoké kvality produkce vzhledem k využití vyráběných dílů v oblasti automotive. Díky projektu předpokládáme navýšení kapacit i počtu pracovních míst.

eu_starsi_projekt


Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY ZULIP

je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013058

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména
klíčových kompetencí pracovníků.

Název projektu: VÝVOJOVÉ CENTRUM ZULIP

je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015384

Cílem projektu je rozvoj kapacit vývojového centra naší společnosti, zejména v oblasti obrábění a s
ním spjatých operací, to vše s důrazem na automatizaci a robotizaci.


Název projektu: ROZVOJ VÝVOJOVÉHO CENTRA
ZULIP je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015384

Cílem projektu je rozvoj kapacit a strojního vybavení stávajícího VaV centra společnosti, to vše s důrazem na automatizaci a robotizaci, racionalizaci výrobních procesů a rozšiřování zákaznického
portfolia.

 


Název projektu: ÚSPORY ENERGIE ZULIP
Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby, které bude dosaženo výměnou stávajícího soustružnického stroje za nový modernější model revolverového soustruhu s regulací pohonů, který přinese významnou úsporu spotřebovávané energie a také snížení emisí CO2.